KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Incoming studentsIncoming teachersKontakt

Erasmus+ K107

W programie Erasmus+ uczelnie mogą  prowadzić wymianę studentów i pracowników z krajami partnerskimi.
Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi obejmuje następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies